Informacja Administratora

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym oznacza wyrażenie zgody na otrzymanej od Geotechnology informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i przetwarzanie przez Geotechnology danych osobowych w tym zakresie. W związku z powyższym Geotechnology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Geotechnology)  informuje, że:

 1. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazancyh przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym;
 2. dane kontaktowe Geotechnology to: adres: Geotechnology Sp. z o.o., ul. Złocienia 4/26; 01-168 Warszawa, adres e-mail: rodo@geotechnology.pl
 3. Geotechnology przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Geotechnology tj. kontakt z osobami zainteresowanymi działalnością Geotechnology art. 6 ust. 1 lit. f RODO[1]);
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie przez Panią/Pana zgody poprzez podanie danych w formularzu kontaktowych; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego);
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Geotechnology (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Geotechnology tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym kontrahentom Geotechnology tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne oraz zaufanym podmiotom współpracującym z Geotechnology w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Geotechnology, Geotechnology Sp. z o.o.;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, przetwarzania danych osobowych czy otrzymywania informacji za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. jest Pani/Pan uprawniony do żądania od Geotechnology dostępu do swoich danych osobowych;
  1. sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. jest Pani/Pan uprawniona/y do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych poprzez złożenie oświadczenia na wyżej wskazane dane kontaktowe. Wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani zapytanie;
 10. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

[1]   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.